24-25-26-27
SEPTEMBER 2023

KOMPLET BENELUX

List of exhibitors - 2021 edition

KOMPLET BENELUX

KOMPLET, tradition et innovation
L’entreprise familiale ABEL + SCHÄFER connaît une longue tradition qui est marquée par des innovations successives. Notre activité intense de recherche et de développement est à la base du succès de la gamme KOMPLET. Nous veillons à reconnaître les tendances actuelles, tester des nouvelles matières premières et intégrer les souhaits des clients et des consommateurs.
“Tradition et innovation" sont deux termes en lien étroit avec l’historique de notre entreprise ayant influencé considérablement son succès.

KOMPLET, traditie en innovatie
Het familiebedrijf ABEL + SCHÄFER kan reeds op een lange traditie terugkijken, die zich vooral laat kenmerken door innovaties. Ons sterk research en ontwikkelingsteam ligt ongetwijfeld aan de basis van het succes van onze KOMPLET-productenlijn. Door trends te herkennen en nieuwe grondstoffen te ontwikkelen, kunnen wij aan alle wensen van de klant en consument voldoen.
“Traditie en vernieuwing" zijn twee termen die nauw verweven zijn met de geschiedenis van ons bedrijf en een beslissende rol hebben gespeeld bij het bepalen van het succes van het bedrijf.

Product group
BASIC PRODUCTS, RAW MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS (BAKERY), FINISHED PRODUCTS, FRESH OR FROZEN (BAKERY), PACKAGING
Brand
KOMPLET, KESSKO, KOMPLET
Product group
BASIC PRODUCTS, RAW MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS (BAKERY), FINISHED PRODUCTS, FRESH OR FROZEN (BAKERY), PACKAGING
Brand
KOMPLET, KESSKO, KOMPLET

This website uses cookies to provide a better experience while vising this website. More about cookies

Necessary cookies (necessary for the correct functioning of the website)


Only accept selected cookies | Delete settings