24-25-26-27
SEPTEMBER 2023

THE STAFF SOLUTIONS

List of exhibitors - 2021 edition

THE STAFF SOLUTIONS

The Staff Solutions levert advies en ondersteuning in het brede ICT spectrum voor kleine en middelgrote KMO-bedrijven
Onze expertise ligt vooral in het efficiënt(er) aanwenden van informatica bij productiebedrijven in de voedingssector.

Automatiseren en integratie van etikettering via gelijk welk ERP pakket is daar een belangrijk onderdeel van.
The Staff Solutions is daarom ook een “preferred Bartender® solutions partner”.

Daarnaast heeft The Staff Solutions jaren ervaring in de implementatie en ondersteuning van Qliksense®.
Dit is een grafische rapporteringstool die met ieder softwarepakket kan gekoppeld worden.
En “on the fly” correcte cijfers kan weergeven over finance, sales, purchase, OEE, …

Product group
SCALES, CASH REGISTER SYSTEMS, SOFTWARE
Website Catalog
Product group
SCALES, CASH REGISTER SYSTEMS, SOFTWARE

This website uses cookies to provide a better experience while vising this website. More about cookies

Necessary cookies (necessary for the correct functioning of the website)


Only accept selected cookies | Delete settings